Efe Projesi Nedir?

Bireyin akranları veya çağdaşları ile hayata aynı noktadan başlaması, başta eğitim olmak üzere pek çok noktada mümkün olamamaktadır. Hayata aynı noktada ve aynı şartlarla başlayamasak da yaşam boyu öğrenme sürecinde eşitliğe yaklaşmak, var olan kaynakların akılcı yöntemlerle yönetilmesi sonucu mümkün olabilmektedir.

EFE çocuklarımızın ayrıcalıklı eğitim alabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin elini taşın altına koymasını sağlayan bir ekosistemdir. Veli, banka, okul ve üye işyerlerinin çocukların eğitim hayatı için kaynak oluşturmaları amaçlanmaktadır. Projenin en güzel yönü sisteme taraf olan tüm kahramanların "ÇOCUK" lehine katma değer üretmek zorunda olmalarıdır. Sistemin kutsalı çocuktur ve çocuk lehine katma değer üretmeyen kahramanlar bu filmde yer alamaz.

Sistem Nasıl İşler?

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Okul, Katkı Payını Nasıl Öder ?

Okulların katkı payını ödemeleri için üç değişik alternatif bulunmaktadır.

Sabit Ödeme Yöntemi

Velinin ilgili hesaba yatırdığı tutar ve zamandan bağımsız her ay düzenli olarak sabit tutar yatırılır.

Değişken Ödeme Yöntemi

Velinin hesaba yatırdığı her tutar üzerinden belirli oranla (% X ) sabitlenmiş tutar yatırılır. Oranın % 50 olduğu düşünülürse velinin yatırdığı 100 TL için Katkı Payı 50 TL olacaktır. Bareme ulaşıldığı zaman katkı payı durdurulacaktır.

Açılışta Ödeme Yöntemi

Velinin hesabına ilk açılışta motive edici bir meblağ yatırılır. Velinin ödemeleri düzenli gerçekleştirmesi halinde belirli periyodlarda Katkı Payı yatırılmaya devam eder. Bareme ulaşıldığı zaman katkı payı durdurulacaktır.

Çözüm Ortakları

İletişim Bilgisi

ADRES

Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 436-437-438, 34394 Şişli/İstanbul

TELEFON

+90 (0212) 452 24 90

Okul
Okul, üst baremi ve ödeme yöntemini kendi tercihleri doğrultusunda belirleyerek çocuğun hesabına belirli oranlarda katkıda bulunur. Bunun karşılığında henüz okul çağına gelmemiş veya farklı bir kurumda öğrenimine devam eden çocuğun velisi erken kayıt taahhüdünde bulunur. Çocuğun okula başlama yaşı veya kayıt tarihi geldiğinde katkı payı yatıran okula kayıt gerçekleşir.

EFE, özel okullar için stratejik planlama ve uygulama imkânları sunmaktadır. EFE havuzunda yer alan bir okul hangi tarihlerde, hangi lokasyonda ve hangi kademede kaç öğrenci alabileceğini öngörebileceği için orta ve uzun vadeli yatırım projeksiyonlarını sağlıklı veriler üzerinden oluşturabilecektir. Yüksek pazarlama maliyetlerini, satış ve tutundurma faaliyetlerine aktarmak yerine eğitim kalitesini artırmak için kullanmak özel eğitim kurumlarının ölçek ekonomisi üzerindeki etkisi ve eğitim hizmetlerinin kalitesi açısından önemlidir.
Veli
Veli, proje kapsamında oluşturulacak okul havuzundan çocuğu için ideal olan okulu seçecektir. Okul seçiminde sadece lokasyon, eğitim kalitesi ve referans etkili olmayacak, proje ile beraber çocuğun eğitimi için okulun ürettiği finansal katkı da okul seçiminde belirleyici olacaktır.

Veli, hayatın doğal akışı çerçevesinde yaptığı harcamaları belirli marka odaklarına yönlendirecektir. Değişen, ürün ve hizmetler değil markalar olacaktır. Bu markalar da hediye puanları veya ödül çeklerini nakde dönüştürüp proje çerçevesinde oluşturulan çocuk hesabına aktaracaklardır. Sistemin kutsalı çocuktur ve çocuk lehine katma değer üretmeyen hiçbir unsur projede yer alamaz.
Üye İşyeri
Toplumsal refah ve kalkınma yolunda sadece kamu kurumlarının değil özel işletmelerin de taşımak zorunda olduğu yükümlülükler mevcuttur. Velinin harcama alışkanlıklarını çocuğunun eğitimini dolaylı yoldan finanse eden markalara sadakatini göstererek yönetmesi veya sadık olduğu markalar tarafından dolaylı özel eğitim bursu ile ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır. Veli, standartları doğrultusunda yaptığı harcamaları belirli marka odaklarına yönlendirecektir. Değişen, ürün ve hizmetler değil markalar olacaktır. Bu markaların da proje çerçevesinde oluşturulan eğitim hesabına katkıda bulunmaları gerekir.
Banka
Veli, çocuğu için açtırdığı EFE çocuk hesabına dilediği zaman para yatırabilir. Zaman ve miktar konusunda herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Velinin yatırdığı her tutar üzerinden okul da belirli oranda hesaba katkıda bulunacaktır. Söz konusu çocuğun hesabına veli yakınları da herhangi bir kısıt olmadan para yatırabilirler. Banka tüm Efe hesapları için veli ve diğer çocuk yakınlarına Efe kredi kartı bastıracaktır. Kartların en büyük özelliği; kazanılan puanları doğrudan çocuk hesabına nakit olarak aktarması olacaktır. Banka hesabı ile ilişkilendirilecek kartlar sadece anne ve baba ile sınırlı değildir. Çocuğun tüm yakınları EFE kredi kartı talebinde bulunabilir ve kartın çocuk hesabı ile ilişkilendirilmesini isteyebilir. Kazanılan puanlar doğrudan çocuk hesabına nakit olarak aktarılacaktır.